GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Vĩnh Thạnh Đ, xã Vĩnh Hòa, TX Tân Châu, tỉnh An Giang

Email: c1bvinhhoatc@angiang.edu.vn

Điện thoại: 02963824567

 

I/ Bối cảnh nhà trường:

- Trường tiểu học “B” Vĩnh Hòa được hình thành từ năm 1985 với 4 phòng học , dân cư thưa thớt đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn chủ yếu làm thuê, nông nghiệp.Việc đi lại rất khó khăn nhất là mùa lũ, từ khi hệ thống giao thông được trãi đá tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng.

- Tình hình đời sống của nhân dân ngày càng ổn định ,nông nghiệp phát triển, mạng lưới trường, lớp ngày càng mở rộng phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Địa bàn quản lí của trường tiểu học B Vĩnh Hòa có 5 ấp: Ấp Vĩnh Thạnh Đ, Ấp Vĩnh Thạnh C, Ấp Vĩnh Lạc, Ấp Vĩnh Khánh, Ấp Vĩnh Bường.

- Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình hoạt động xây dựng chất lượng của nhà trường, có ý nghĩa quan trọng đến việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Đánh giá kiểm định chất lượng; Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1.

II/ Đặc điểm nhà trường:

1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng: 02 (100% trên chuẩn và đã qua lớp BD.CBQL-TH)

- Giáo viên 21 đ/c: 100% đạt chuẩn; trên chuẩn: Đại học: 15 đ/c; Cao đẳng : 05 đ/c;THSP: 01đ/c

- Nhân viên văn phòng: 03 đ/c( đạt trung cấp 03). Bảo vệ: 02 đ/c

- Chi bộ đảng gồm: 13đ/c; nữ : 07 đ/c ( 02 trung cấp và 09 sơ cấp)

2. Học sinh:

-Tổng số lớp: 15 lớp.

Khối 1: 3 lớp; Khối 2: 3 lớp; Khối 3: 3 lớp; Khối 4: 3 lớp; Khối 5: 3 lớp.

-Tổng số học sinh: 327.

Khối 1: 75 em; Khối 2: 66 em; Khối 3: 63 em; Khối 4: 54 em; Khối 5: 69 em.

3. Điểm mạnh:

- Công tác quản lý của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các tổ chuyên môn có kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm học và kế hoạch ngắn hạn thực hiện từng thời điểm sát với thực tế.

- Công tác tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai dân chủ.

- Công tác kiểm tra đánh giá giảng dạy và học tập sâu sát, thực chất khoa học và luôn đổ mới.

- Lãnh đạo tập thể luôn đoàn kết dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhiệt tình tận tâm với công việc, luôn quan tâm vào sự phát triển của nhà trường.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, hằng năm luôn nâng cao chất lượng và giữ gìn tốt đạo đức nhà giáo.

- Chất lượng học sinh qua các kỳ kiểm tra điều tiến bộ rõ nét, căn bản về kiến thức.

4. Điểm yếu:

- Cơ sở vật chất, phòng chức năng, trang thiết bị chưa được trang bị và xây dựng kịp thời ảnh hưởng đến trường đạt chuẩn quốc gia.

5. Những thành tích nổi bậc của nhà trường:

- Trường được khen thưởng trường tiên tiến 6 năm (năm 2013-2014 và năm 2017-2018) và được khen thưởng tập thể lao động xuất sắc 2017- 2018.

- Giáo viên được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 08 đ/c, được tặng bằng khen UBND tỉnh: 05 đ/c, đạt chiến sĩ thi đua cơ sở: 12 đ/c, dạy giỏi cấp tỉnh: 01 đ/c, dạy giỏi cấp Thị xã: 04 đ/c, chủ nhiệm giỏi cấp Thị xã: 01 đ/c, sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Thị xã 22 giải, đồ dùng dạy học đạt cấp Thị xã 01.

- Tỷ lệ học sinh đạt phổ cập đúng độ tuổi hằng năm đạt mức 2 đến 3, 

- Học sinh tốt nghiệp tiểu học đạt 100%. Học sinh lên lớp đạt trên 99%, hiệu quả đào tạo 98,31%.

6. Xác định các vấn đề ưu tiên:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong làm việc và giảng dạy.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý.

- Tăng cường công tác chủ nhiệm lớp để làm giảm tình trạng học sinh bỏ học dưới 1%.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo từ 98% trở lên.

III/ Tầm nhìn sứ mệnh 

1. Tầm nhìn:

- Trường đạt chuẩn đánh giá kiểm định chất lượng vào năm 2018. Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 vào năm 2020.Trường đạt tập thể lao động xuất sắc.

- Xây dựng được đội ngũ mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới, ngan tầm với sự phát triển của thời đại.

2. Sứ mệnh:

- Nâng cao chất lượng giáo dục - Đào tạo nguồn nhân lực - Bồi dưỡng nhân  tài và hướng đến tương lai.

- Cung cấp cho học sinh một giáo dục chất lượng toàn diện; phát triển thể chất một cách đầy đủ về trí tuệ, thể chất, đạo đức, tình cảm và thẩm mỹ; chuẩn bị tốt nhất cho học sinh hành trang vào đời để đóng góp vào công việc xây dựng đất nước. 

3. Khẩu hiệu hành động:

“ Tinh thần trách nhiệm, tìm kiếm, đổi mới, tiến lên”.

4. Mục tiêu hành động:

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Đảm bảo cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất, thẩm mỹ và các kỹ năng sống của học sinh tiếp tục học lên các cấp trên.

5. Xây dựng thương hiệu:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

- Xác lập thương hiệu đối với từng CB,GV,NV và học sinh và tín nhiệm của PHHS, xã hội đối với nhà trường.

 Trường tiểu học B Vĩnh Hòa