• Phan Hồng Ngói
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán-Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0985524060
  • Email:
   ngoi_c1avinhhoatc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Mỹ Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972700819
  • Email:
   nguyenmyhientc1985@gmail.com
 • Phạm Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT.Đội
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974510706
  • Email:
   pttdung9su@gmail.com
 • Phan Thị Cẩm Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01684322416
  • Email:
   phancamtu177@gmail.com
 • Phan Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01686567217
 • Phan Văn Dự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01698020282
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 62